De werkzaamheden betreffend verzuimadvisering in de breedste zin van het woord. Maar uiteraard ook ben ik als HR professional instaat om HR gerelateerde vraagstukken voor u uit te voeren. Voor alle vragen rondom HR en verzuim staat onze organisatie voor u klaar. Door Berlinda van Dijk HR & Verzuimadvies in te zetten maakt u gebruik van de expertise van een allround HR professional en geregistreerd Casemanager Verzuim ROV, met alle kennis en kunde rondom sociale wetgeving en geldstromen  ten aanzien van verzuim.

Ik bied ten aanzien van Casemanagement Verzuim onder andere de volgende ondersteuning:

 • (Interim) verzuimbegeleiding;
 • Begeleiding bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter;
 • Preventief advies, verzuim voorkomen, niet bij alle situaties is er sprake van verzuim;
 • Begeleiden van verzuimende werknemers;
 • Goede samenwerking met eigen bedrijfsarts of bedrijfsarts uit het netwerk van onze organisatie;
 • In goed overleg inzetten van interventies;
 • Begeleiden van medewerkers met de WIA aanvraag als contactpersoon voor het UWV;
 • Beoordelen mogelijkheid vervroegde WIA aanvraag ten behoeve van IVA;
 • Advisering omtrent het voorkomen van loonsancties;
 • Begeleiding/opstellen van bezwaarschriften, voeren van bezwaarprocedures tegen beschikkingen van het UWV;
 • Aanvragen deskundigenoordelen;
 • Advisering re-integratie  1e spoor en 2e spoor;
 • Advisering (juridisch) voor werkgever en/of werknemer bij ontslag tijdens of na ziekte;
 • FinanciĆ«le scenario's voor de werkgever en de werknemer inzichtelijk maken;
 • Het benutten van toeslagen en kortingen binnen het sociaal stelsel;
 • Begeleiding Ziektewet en WGA dossiers.
 • Begeleiden en coachen management, HR, OR en casemanagers op het gebied van verzuim;
 • Het verzorgen en geven van Verzuimtrainingen

En indien HR ondersteuning gewenst is help ik u ook graag! Bijvoorbeeld bij:

 • Verandertrajecten;
 • Professionaliseren van de HR afdeling;
 • Maken en/of controleren personeelsbeleid;
 • Harmonisering CAO's;
 • Functioneringstrajecten;
 • Complexe (internationale) ontslagzaken;
 • Operationeel uitvoeren HR werkzaamheden.