Casemanagement verzuim

Wat kan ik voor u betekenen?
 • (Interim) verzuimbegeleiding;
 • Begeleiding bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter;
 • Preventief advies, verzuim voorkomen, niet bij alle situaties is er sprake van verzuim;
 • Begeleiden van verzuimende werknemers;
 • Goede samenwerking met eigen bedrijfsarts of bedrijfsarts uit het netwerk van onze organisatie;
 • In goed overleg inzetten van interventies;
 • Begeleiden van medewerkers met de WIA aanvraag als contactpersoon voor het UWV;
 • Beoordelen mogelijkheid vervroegde WIA aanvraag ten behoeve van IVA;
 • Advisering omtrent het voorkomen van loonsancties;
 • Begeleiding/opstellen van bezwaarschriften, voeren van bezwaarprocedures tegen beschikkingen van het UWV;
 • Aanvragen deskundigenoordelen;
 • Advisering re-integratie 1e spoor en 2e spoor;
 • Advisering (juridisch) voor werkgever en/of werknemer bij ontslag tijdens of na ziekte;
 • FinanciĆ«le scenario's voor de werkgever en de werknemer inzichtelijk maken;
 • Het benutten van toeslagen en kortingen binnen het sociaal stelsel;
 • Begeleiding Ziektewet en WGA dossiers.
 • Begeleiden en coachen management, HR, OR en casemanagers op het gebied van verzuim;
 • Het verzorgen en geven van Verzuimtrainingen

Graag vertel ik je nog veel meer over mijzelf en de aanpak van Berlinda van Dijk HR & Verzuimadvies.

Klik op de knop hieronder om met mij in contact te komen.