Casemanagement verzuim

Wat kan ik voor u betekenen?
 • (Interim) verzuimbegeleiding;
 • Begeleiding bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter;
 • Preventief advies, verzuim voorkomen, niet bij alle situaties is er sprake van verzuim;
 • Begeleiden van verzuimende werknemers;
 • Goede samenwerking met eigen bedrijfsarts of bedrijfsarts uit het netwerk van onze organisatie;
 • In goed overleg inzetten van interventies;
 • Begeleiden van medewerkers met de WIA aanvraag als contactpersoon voor het UWV;
 • Beoordelen mogelijkheid vervroegde WIA aanvraag ten behoeve van IVA;
 • Advisering omtrent het voorkomen van loonsancties;
 • Begeleiding/opstellen van bezwaarschriften, voeren van bezwaarprocedures tegen beschikkingen van het UWV;
 • Aanvragen deskundigenoordelen;
 • Advisering re-integratie 1e spoor en 2e spoor;
 • Advisering (juridisch) voor werkgever en/of werknemer bij ontslag tijdens of na ziekte;
 • FinanciĆ«le scenario's voor de werkgever en de werknemer inzichtelijk maken;
 • Het benutten van toeslagen en kortingen binnen het sociaal stelsel;
 • Begeleiding Ziektewet en WGA dossiers.
 • Begeleiden en coachen management, HR, OR en casemanagers op het gebied van verzuim;
 • Het verzorgen en geven van Verzuimtrainingen
Verzuim
Sinds in 2002 de Wet verbetering poortwachter (Wvp) is ingevoerd kan het onvoldoende begeleiden van zieke werknemers leiden tot forse sancties. Werkgevers zijn sindsdien verplicht tot het volgen van een aantal verplichte processtappen binnen de Wvp gedurende 104 weken. In de praktijk blijkt dat het correct uitvoeren van deze verplichte processtappen nog steeds problematisch is voor vele werkgevers. Uit eigen ervaring weet ik dat verzuim en re-integratie veelal ondergebracht wordt bij een HR afdeling, waar vaak de kennis ontbreekt om de Wvp correct te volgen. Om die reden ben ik zelf de opleiding Regie op Verzuim gaan volgen. In de zomer van 2018 heb ik vol trots mijn diploma behaald en ben ik inmiddels opgenomen als Casemanager Verzuim ROV in het Register Specialistisch Management. Klik op het RSC logo onderaan deze pagina. Met de oprichting van Berlinda van Dijk HR & Verzuimadvies hoop ik in de toekomst vele werkgevers te adviseren in en te begeleiden bij (complexe) verzuimdossiers. En dat doe ik zeker niet alleen om te torenhoge kosten van verzuim te reduceren, maar vooral om zieke medewerkers de aandacht te geven die zij nodig hebben. Of deze medewerkers niet meer terug kunnen in het arbeidsproces, zij wel terug willen maar niet kunnen of andersom, of zij weer terug kunnen keren maar niet weten hoe...... AANDACHT is het sleutelwoord!

Graag vertel ik je nog veel meer over mijzelf en de aanpak van Berlinda van Dijk HR & Verzuimadvies.

Klik op de knop hieronder om met mij in contact te komen.